salutació

A mi m'agraden els dinosaures i la paleontologia, ( i també l'arqueologia ) .... i a tu?

divendres, 18 de juliol de 2014

Evidències de comportament social en els dinosaures.

Analitzant els fòssils, els paleontòlegs han descobert característiques que apuntarien a un comportament social en varis tipus de dinosaures. Entre aquestes evidències hi ha:
1: Les estructures d'exhibició, com les projeccions parietals dels Ceratopsians o els tubs i crestes dels Hadrosàurids, és possible que permetessin el reconeixament de parelles potencials o de rivals en un grup social.
2: El dimorfisme sexual o diferències corporals entre mascles i femelles de la mateixa espècie de les estructures d'exhibició o de defensa en alguns dinosaures també recolzen l'existència d'un comportament social. Sovint el dimorfisme sexual dels animals socials actuals els permet distingir entre mascles i femelles i proporciona als mascles estructures d'exhibició i de defensa que els ajuden a defensar el territori i a obtenir femelles.
3: El canvi de forma durant el creixement d'algunes estructures d'exhibició en alguns dinosaures podria indicar la necessitat de diferenciar els joves dels adults.
4: Les acumulacions de múltiples fòssils de dinosaures, també anomenades agrupacions de mort en massa, també podrien indicar un comportament grupal. En un grup de dinosaures d'una mateixa espècie, devien morir tots els seus membres al mateix moment i els seus fòssils van quedar agrupats en un mateix sediment. Però, moltes agrupacions de mort en massa, com els fòssils del Juràssic superior del Dinosaur National Monument d'Utah, representen realment acumulacions de cadàvers transportats per un riu en diferents moments. Per tant, molt poques  agrupacions de mort en massa de dinosaures podrien representar realment grups d'animals que van viure i van morir junts.
5: Les evidències de cura maternal. Veure: Reproducció i cura maternal dels dinosares
6: Els múltiples rastres d'icnites de dinosaures que caminaven en la mateixa direcció són, segons molts paleontòlegs, les proves més sòlides a favor d'un comportament social. En efecte, en molts jaciments d'icnites es conserva més d'un rastre del mateix tipus de dinosaure, tots els quals es dirigien cap al mateix punt i, en molts casos, fins i tot a una mateixa velocitat. Tot i que hi ha una interpretació alternativa, que suggereix que els rastres es van fer en el mateix lloc, però per dinosaures individuals i durant moments diferents, aquesta ara sembla poc probable ja que la majoria de jaciments d'icnites segueixen el patró descrit al principi.
Aquestes sis evidències suggereixen alguna forma de comportament social entre dinosaures, tot i que no poden especificar quins tipus d'estructures socials tenien. Molts llibres parlen de dinosaures que vivien en ramats, però no existeix  cap evidència que demostri científicament que algunes espècies visquessin d'aquesta manera. A més, un ramat és un grup social complicat i d'un tipus complicat en que un animal dominant (habitualment un mascle) lidera als altres animals.
  
Eexemple d'un grup de dinosaures, en aquest cas Triceratops. Viure en grup també ajudaria als dinosaures trobar menjar i
aigua.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada