salutació

A mi m'agraden els dinosaures i la paleontologia, ( i també l'arqueologia ) .... i a tu?

dissabte, 16 d’agost de 2014

La postura dels dinosaures amb relació amb el metabolisme.

Els ectoterms actuals tenen una postura de les extremitats estesa, mentre que els endoterms tenen, en general, una postura erecta. També hi ha excepcions, com els mamífers marins, que tenen les aletes esteses per poder-se moure per l'aigua.  Els vertebrats mostren una coordinació gairebé perfecta entre la postura i el metabolisme. Aquesta correlació podria indicar que els animals extingits amb una postura erecta, com els dinosaures, eren endoterms.
Dues objeccions es podrien fer a aquesta conclusió: 
En primer lloc, no s'ha pogut establir una relació de causa i efecte entre la postura i el metabolisme. És possible que els ectoterms del passat podessin tenir una postura erecta i que només sigui una coincidència que tots els ectoterms actuals tinguin una postura estesa.
Una segona contradicció és que no tots els dinosaures podien haver tingut una postura erecta. Els Estegosaures, Anquilosaures i Ceratopsians han estat reconstruïts amb les potes posteriors verticals i les potes anteriors esteses o semi-esteses. Què indica això sobre el seu metabolisme? Probablement, factors diferents del metabolisme, com l'armadura i el crani pesats d'aquests grups d'Ornitisquis, els van obligar a adoptar un caminar lent i una postura estesa de les seves potes anteriors.
Tot i aquestes crítiques, la correlació entre postura i metabolisme en els vertebrats actuals és impressionant. Un aspecte parcial d'aquesta correlació, -el de que tots els bípedes actuals siguin endoterms-, també suggereix que els dinosaures amb aquesta postura també ho eren. Però per acceptar que aquestes correlacions indiquen l'endotèrmia dels dinosaures, s'ha d'acceptar, també, que la postura ve controlada pel metabolisme, una conclusió que encara està subjecta a cert debat.
   
Reconstrucció de Henrich Harder d'un Estegosaure amb les potes semi-esteses.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada