salutació

A mi m'agraden els dinosaures i la paleontologia, ( i també l'arqueologia ) .... i a tu?

dissabte, 30 d’agost de 2014

Microestructura dels ossos dels dinosaures amb relació amb el metabolisme.

La capa externa d'os de molts ectoterms actuals conté pocs canals pels vasos sanguinis. Pel contrari, els ossos compactes de molts endoterms vivents contenen un gran nombre de vasos sanguinis. Això reflexa, segons es creu, el ràpid metabolisme dels endoterms, el qual precisa d'un àgil intercanvi dels elements emmagatzemats als ossos com el calci o el fòsfor. Es raonable suposar que si els ossos compactes dels dinosaures tenien molts canals pels vasos sanguinis, això indicaria endotèrmia.
Els ossos de dinosaure ben conservats es poden retallar en plaques fines, el que permet determinar l'estructura òssia a través d'un microscopi. Això s'ha fet per a tots els grups principals de dinosaures i revela que els seus ossos compactes tenen nombrosos canals pels vasos sanguinis semblants als de molts endoterms actuals. Això últim sembla que seria una prova concloent de l'endotèrmia en tots els dinosaures, però la correlació entre metabolisme i microestructura dels ossos compactes no es perfecta en els vertebrats actuals.  Els ossos tenen una estructura diferent segons les diferents parts de l'esquelet, com per exemple, les extremitats respecte de les vèrtebres, degut, en part, als diferents esforços que tenen que suportar les diferents parts del cos. A més, alguns ectoterms de gran mida, com tortugues i cocodrils, tenen ossos compactes amb molts canals, mentre que alguns endoterms petits actuals, com la majoria d'ocells, no en presenten gaires. Això suggereix que la microestructura òssia podria estar més relacionada amb la mida i la ubicació dins de l'esquelet que amb el metabolisme, amb el que deixa de ser una prova concloent de l'endotèrmia en els dinosaures.
Un altre aspecte de la microestructura òssia dels dinosaures és la recent identificació d'anells de creixement en els ossos. Aquests s'han trobat en moltes espècies, inclosos Ornitòpodes, Teròpodes i Ceratopsians. Els anell de creixament són característics dels ossos dels rèptils actuals, de metabolisme ectotèrmic. Les pauses periòdiques en el creixement de l'os degut a les fluctuacions tèrmiques estacionals o anuals causen la formacions dels anells. La seva presència en els ossos de alguns dinosaures podria ser una prova convincent de que eren ectotèrmics. Tot i això, alguns taxons, com l'Ornitòpode Driosaure, no els presenten i els seus ossos són més semblants als dels organismes endotèrmics. D'altra banda, la microestructura dels ossos de molts dinosaures s'assembla molt a la dels ossos d'aus, el que indica un creixement ràpid d'aquests.

Mostres microscòpiques de la tíbia d'un Parasaurolophus jove. Els canals vasculars, pels quals els vasos sanguinis s'introdueixen a l'os, són els orificis presents al llarg de la seva superfície.
Imatge: PeerJ.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada